FORD С БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ

Всеки наш клиент с автомобил Ford на възраст над 2 години, считано от датата
на първата регистрация, може да получи напълно безплатно карта за „24-часова пътна помощ“ извън рамките на заводската гаранция. Важи на територията на България за срок от 12 месеца. 
За целта е необходимо, при регулярно-техническо обслужване в оторизиран сервиз на Ford, което ще се извърши съгласно одобрената от Производителя чек-листа за съответния интервал, да попитате Вашия приемчик, за да Ви бъде издадена абонаментна карта. Освен на територията на България, услугата е валидна и на 50 км от границата в териториите на Сърбия, Македония, Гърция, Турция и Румъния.