REACH

В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006, член 33, параграф 1

Ford се ангажира да насърчава отговорното производство и използване на нашите продукти. Ето защо ние подкрепяме основните цели на REACH, регламент на Европейския съюз, който се отнася до регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаване използването на химикали.

Изрично подкрепяме Регламент (ЕО) 1907/2006, член 33, параграф 1, защото регламентът се отнася до вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC).

Ако тези вещества съществуват в даден продукт, важно е да се гарантира безопасната употреба. Така че регламентът е създаден, за да позволи на клиентите да предприемат всякакви подходящи мерки за управление на риска.

Автомобили и Пътнически бусове

Лекотоварни ванове и автомобили

Ford Transit Courier

FORD TRANSIT CONNECT

FORD TRANSIT CUSTOM