Ford Etis

Дигитален архив на сервизните дейности

Следната информация се отнася само до автомобилите регистрирани в системата за Дигитално архивиране на сервизните дейности на Ford.
Сервизната история на Вашия автомобил се съхранява надеждно в системата за Дигитално архивиране на сервизните дейности на Ford. Това е една централизирана база данни, предоставяща надеждно, точно и постоянно съхраняване на информацията, която не може да се загуби и която е защитена срещу неправомерен достъп. В системата за Дигитално архивиране на сервизните дейности може да влезе всеки Оторизиран дилър на Ford, като по този начин има пряк достъп до пълната сервизна история на Вашия автомобил. Така се гарантира навременното обслужване на автомобила Ви като се изпълнят необходимите за това дейности. Ако решите да продадете автомобила си, пълната сервизна история ще повиши неговата продажна цена. При всяко обслужване на автомобила изисквайте актуализирана разпечатка от Дигиталния архив на сервизните дейности.