ford.bg
Ford
Ангажимент на Ford във връзка с вредните емисии

Имайки предвид световното внимание и репортажите в медиите относно тестовете за вредни емисии на дизелови автомобили, ние от Ford искаме да се уверим, че нашата позиция по тези ключови теми е ясна.

Първо, нашите автомобили и двигатели – включително високотехнологичните ни дизелови двигатели – покриват всички приложими изисквания относно емисиите. По-важното е, че в нашите автомобили няма от така наречените „коригиращи устройства“ (defeat devices).
Също така изцяло подкрепяме усилията тестовите процедури да съответстват в максимална степен на истинските условия, с които се сблъскват потребителите при нормално шофиране. Затова подкрепихме създаването на инициативата „Реални емисии при шофиране в Европа“, която ще бъде узаконена в Европа.

Ford е ангажиран да предлага на клиентите си висока горивна ефективност и ниски емисии чрез това, което наричаме „възможност за избор“. Ние предлагаме разнообразен избор, вариращ от автомобилите ни с бензинови EcoBoost двигатели и високотехнологични дизелови двигатели до хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрически автомобили.

Посетете сайта ни www.ford.bg или местния дилър на Ford, за да научите повече за най-новите автомобили и технологии на Ford и нашия ангажимент  "Go Further".

Джим Фарли

Изпълнителен вицепрезидент за Европа, Близкия Изток и Африка
Ford Motor Company
 

Ford Emissions Commitment

Given the worldwide attention and news coverage related to diesel emissions tests, we at Ford want to make sure our position on these key issues is clear.

First, our vehicles and engines – including our advanced-technology diesel engines – meet all applicable emissions requirements. Importantly, we do not have any so-called “defeat devices” in our vehicles.

We also fully support efforts to ensure that test procedures more closely match the real-world conditions that customers experience under normal driving. That is why we have supported the development of a European Real Driving Emissions initiative that is going into law in Europe.

Ford is committed to offering customers high fuel efficiency and low emissions through what we call the “power of choice.” We offer a variety of choices ranging from our EcoBoost-powered petrol vehicles and advanced technology diesels to hybrids, plug-in hybrids and full electric vehicles.

Visit www.ford.bg or your local FordStore or Ford dealer to learn more about Ford’s newest vehicles, technology and our commitment to Go Further.


Jim Farley

Executive Vice President, Europe, Middle East and Africa
Ford Motor Company

Сподели: