ford.bg
Сервизиране на Ford

 Ние прилагаме политика за постоянно подобряване на разработваните от нас продукти. Понякога провеждаме кампании за обновяване (Field Service Action) на вече продадени автомобили, за да инсталираме подобренията, които сме разработили в нашите заводи.

 

При всяко посещение на Оторизиран дилър на Ford Вашият автомобил ще бъде проверен за наличието на неизпълнени кампании за обновяване. Тези кампании Ви се предоставят безплатно независимо дали автомобилът Ви е закупен нов или употребяван. Ако сте закупили употребяван автомобил Ви приканваме да проверите за наличието на подобни кампании, за да може автомобилът Ви да бъде оборудван с нашите последни нововъведения.

 

Надяваме се с това да отговорим по-пълноценно на Вашите очаквания и същевременно да повишим сигурността, надеждността и стойността на Вашия автомобил.


 Особено важно е да обслужвате автомобила си съгласно сервизните интервали, приложими за Вашия автомобил, както са посочени в този Сервизен портфейл.

 

Точният вид на необходимите ремонти за всяко сервизно обслужване зависи от модела на автомобила, както и от начина по който го експлоатирате. Вашият дилър ще Ви предостави копие от проверовъчния списък с извършеното обслужване, който описва всички дейности, извършени на автомобила Ви, след всяко сервизно обслужване.

 

Можете да свалите копия от тези проверовъчни списъци от интернет адреса: www.etis.ford.com/fordservice .

 
 
Сервизни интервали
 
Леки автомобили
Двигател
Сервизен интервал
B-MAX Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
C-MAX Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
EcoSport Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Fiesta Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Fiesta Van Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2

Focus

Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2

Galaxy

Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Всички нови Galaxy

1.5L EcoBoost

Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2

  2.0L EcoBoost Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  2.0L Duratorq-TDCi3 Всеки 24 месеца или на всеки 30 000 км 2

Ka

Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Kuga Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Mondeo Всички Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Всички нови Mondeo

1.0L EcoBoost

Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2

  1.5L EcoBoost Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  2.0L Duratec - Hybrid Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  2.0L EcoBoost Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  2.5L Duratec Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  1.5L Duratorq-TDCi3 Всеки 24 месеца или на всеки 30 000 км 2
  1.6L Duratorq-TDCi Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  2.0L Duratorq-TDCi3 Всеки 24 месеца или на всеки 30 000 км 2
Mustang Всички3 Всеки 12 месеца или на всеки 15 000 км 2
Ranger Всички3 Всеки 24 месеца или на всеки 30 000 км 2
S-MAX Всички3 Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
Всички нови S-MAX

1.5L EcoBoost

Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2

  2.0L EcoBoost Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  2.0L Duratorq-TDCi3 Всеки 24 месеца или на всеки 30 000 км 2
Tourneo Connect

1.0L EcoBoost3

Всеки 12 месеца или на всеки 30 000 км 2

  1.6L EcoBoost Всеки 12 месеца или на всеки 20 000 км 2
  1.6L Duratorq-TDCi3 Всеки 12 месеца или на всеки 30 000 км 2
Tourneo Courier Всички3 Всеки 12 месеца или на всеки 30 000 км 2

Tourneo Custom

Всички3 Всеки 24 месеца или на всеки 50 000 км 2
Transit Всички3 Всеки 24 месеца или на всеки 50 000 км 2
Transit Connect Всички3 Всеки 12 месеца или на всеки 30 000 км 2
Transit Courier Всички3 Всеки 12 месеца или на всеки 30 000 км 2
Transit Custom Всички3 Всеки 24 месеца или на всеки 50 000 км 2
 
 

1 Ако зареждате автомобила си с E85, трябва да сменяте маслото и филтъра на всеки 12 месеца или на всеки 10 000 км, което възникне първо. Приложимо само за автомобили със спецификации за ЕС.

 
2 Което възникне първо.
 

3 Трябва да обслужите автомобила по-рано, ако индикаторът за смяна на маслото светне.

 

Виж Наръчник на потребителя.

Интервали за проверка на каросерията/шасито и лаково-бояджийското покритие

Каросерията/шасито на Вашия автомобил трябва да се проверява през следните интервали:

 
Модел

Интервал за проверка на каросерията/шасито и лаково-бояджийското покритие

 
Fiesta, Fiesta Van, Fusion(B226), B-MAX,
Focus, C-MAX, Mondeo, S-MAX, Galaxy, Ka
Kuga, Transit Connect, Tourneo Connect,

Transit Custom, Transit и Ranger

Всеки 24 месеца или всяко второ сервизно обслужване1 докато Вашият автомобил не стане на шест години и след това на всеки 12 месеца

 

1 което възникне първо.

     

Автомобили, които не са регистрирани в системата за Дигитално архивиране на сервизните ремонти


Ford ETIS  - ДИГИТАЛЕН АРХИВ НА СЕРВИЗНИТЕ РЕМОНТИ

 

Следната информация се отнася само до автомобилите регистрирани в системата за Дигитално архивиране на сервизните ремонти на Ford.

 

Сервизната история на Вашия автомобил се съхранява надеждно в системата за Дигитално архивиране на сервизните ремонти на Ford. Това е една централизирана база данни, предоставяща надеждно, точно и постоянно съхраняване на информацията, която не може да се загуби и която е защитена срещу неправомерен достъп. В системата за Дигитално архивиране на сервизните ремонти може да влезе всеки Оторизиран дилър на Ford, като по този начин има пряк достъп до пълната сервизна история на Вашия автомобил. Така се гарантира навременното обслужване на автомобила Ви като се изпълнят необходимите за това дейности. Ако решите да продадете автомобила си пълната сервизна история ще повиши неговата продажна цена. При всяко обслужване на автомобила изисквайте актуализирана разпечатка от Дигиталния архив на сервизните ремонти. 

 

www.etis.ford.com

 

Сподели: