ford.bg
Общи условия

 Можете да се запознаете с Декларацията за поверителност на Ford (Ford Internet Privacy Policy) по-долу. Информацията в нея е допълнително разяснена от отговори на често задавани въпроси, които може да намерите в интернет. Ако имате специфични въпроси, които не са включени в гореспоменатите, моля да насочите своето питане към Ford Information Service, Elm Court, Boreenmanna, Cork.

 
Ford Motor Company Ltd. уважава значението на поверителността за всеки човек, който посещава интернет страниците на Ford Motor Company Ltd. Всякаква информация, която бъде събрана за Вас, ще бъде използвана първоначално, за да се изпълни дадена услуга, която бъде поискана от Вас и на второ място, за да се подобри начина, по който ние, като компания, Ви обслужваме. Ние правим това, чрез подходящо използване на предоставената информация.
 
Тази информация няма да бъде разпространявана извън Ford Motor Company Group1, нейните компании партньори или дъщерни компании, нейните агенции, дилърства и лицензианти, както и други компании, с които Ford има договор за предоставянето на услуги за Вас. Информацията ще бъде използвана в съответствие с нормите посочени в българските закони свързани с предпазването на личните данни и може да бъде съхранявана и обработвана както в, така и извън Европейския съюз.
 
Вие имате право да се осведовите за това каква информация имаме за Вас и да направите корекции ако е необходимо; имате право да поискате от нас да не използваме информацията. Ние ще направим всичко възможно за да уважим Вашето искане. Въпреки това, някой законови разпоредби, особено тези, които са свързани с безопасността или с финансовата регулация (например свързаните с Ford Credit) може да попречат на това.
 
Ако имате специфичен въпрос, който не е включен в често задаваните въпроси, моля да насочите своето питане до Ford Information Service, Elm Court, Boreenmanna Road, Cork.
 
Ford Motor Company Group, е компания със седалище в Съединените Американски Щати, ("FMC") в контекста на тази декларация за поверителност включва тези компании, от които Ford притежава поне 50% (тези включват националните компании Ford и компаниите изброени по-долу). За смисъла на това споразумение Ford ще включи и Mazda, в която Ford държи по-малко от 50%.

Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да променят по всяко време и без предупреждение техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящия уеб сайт, която не представлява конкретна продуктова оферта. За окончателна информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.

Сподели: