ford.bg
Ford
Околна среда
Като глобална компания носим отговорност за обкръжаващата среда, в която работим. Затова имаме растящи ангажименти да помагаме и подкрепяме местното население.
 
  Отговорност към околната среда
Работим постоянно върху намаляване влиянието на дейността ни върху околната среда чрез използването на нови технологии и пестенето на ресурси. Поради тази причина Ford е първият автомобилен производител, сертифициран съгласно екологичния стандарт ISO 14001 за производствените ни съоръжения в световен мащаб.
Ford Нашият ангажимент

Всички знаем, че въглеродният диоксид е признат за основния виновник за промяната в климата и че няма лесно решение на този сложен проблем. Решени сме да намалим въздействието си върху околната среда чрез редица мерки...

прочети повече